hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị Cơ điện tử

Tủ điều khiển trung tâm - TPAD.M0514

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 691

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm chiết rót - TPAD.M0513

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 774

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm gia nhiệt - TPAD.M0512

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 986

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm trộn - TPAD.M0511

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 679

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm cấp liệu - TPAD.M0510

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 708

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình đào tạo servo 2 trục- TPAD.M0911

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem : 925

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm robot cấp mạch bóng đèn

Ngày đăng: 13/01/2020 - Lượt xem : 688

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm Robot cộng tác kiểm tra, lưu kho sản phẩm

Ngày đăng: 10/01/2020 - Lượt xem : 859

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

​Mô hình trạm rô bốt công nghiệp lắp ráp sản phẩm

Ngày đăng: 10/01/2020 - Lượt xem : 1307

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm robot cấp đế bóng đèn

Ngày đăng: 06/01/2020 - Lượt xem : 907

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%