hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị cảm biến

Module thực hành cảm biến áp suất TPAD.S1102

Ngày đăng: 10/02/2020 - Lượt xem : 1017

✔️ Model: TPAD.S1102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thí nghiệm cảm biến từ TPAD.S0102

Ngày đăng: 10/02/2020 - Lượt xem : 1054

✔️ Model: TPAD.E5103
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biến nhiệt độ TPAD.S1240

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 936

✔️ Model: TPAD.S1240
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến tốc độ TPAD.S1003

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 827

✔️ Model: TPAD.S1003
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module thực hành cảm biến trọng lượng TPAD.S0902

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 783

✔️ Model:  TPAD.S0902
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến hồng ngoại TPAD.S0801

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 779

✔️ Model: TPAD.S0502
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thí nghiệm cảm biến cáp quang TPAD.S0602

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 1046

✔️ Model: TPAD.S0602
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️ Nội dung thí nghiệm: Thí nghiệm cảm biến cáp quang

Module thí nghiệm cảm biến điện dung TPAD.S0502

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 1253

✔️ Model: TPAD.S0502
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module thực hành cảm biến quang (loại phản xạ- gương) TPAD.S0303

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 1073

✔️ Model: TPAD.S0303
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module thực hành cảm biến quang (loại phản xạ - khuyếch tán) TPAD.S0203

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 897

✔️ Model: TPAD.S0203
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%