hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Thiết bị Vi xử lý, vi điều khiển

Thiết bị Vi xử lý, vi điều khiển giúp các học viên có hiểu biết căn bản về lập trình ứng dụng cho Vi điều khiển, có phương pháp thiết kế chương trình, lập trình ứng dụng trên nền tảng Vi điều khiển. Biết sử dụng các template cho các module thông dụng và kết nối chúng để tạo thành các ứng dụng trong cuộc sống.
 
iuhihihohhknknkn