Module thiết bị đóng cắt bảo vệ

Module nguồn xoay chiều TPAD.C0530

Ngày đăng: 07/02/2020 - Lượt xem : 596

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module nguồn xoay chiều TPAD.C0101

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 541

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thực hành Aptomat ba pha TPAD.C1301

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 522

✔️ Model: TPAD.C1301
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành công tắc hành trình TPAD.C5102

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 462

✔️ Model: TPAD.C5102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cầu chì TPAD.C6702

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 482

✔️ Model: TPAD.C6702
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module đào tạo rơ le dòng điện TPAD.C3713

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 500

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO

Module đào tạo đèn báo, còi báo TPAD.C7101

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 513

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO

Module thực hành công tắc nút ấn TPAD.C4602

Ngày đăng: 05/02/2020 - Lượt xem : 518

✔️ Model: TPAD.C4602
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành Rơle điện áp TPAD.C3503

Ngày đăng: 04/02/2020 - Lượt xem : 694

✔️ Model: TPAD.C3503
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành role thời gian TPAD.C3102

Ngày đăng: 04/02/2020 - Lượt xem : 528

✔️ Model: TPAD.C3102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%