hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Điện tử công suất, mô phỏng

Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu đẩy kéo (Buck - Boost) TPAD.P1010

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 746

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu giảm áp (Buck) TPAD.P1009

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 747

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module biến đổi điện áp 1 chiều kiểu tăng áp (Boost) TPAD.P1008

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 675

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thí nghiệm UJT TPAD.P7501

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 606

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thí nghiệm UJT TPAD.P7501

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 596

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module nghịch lưu 3 pha 6 bước TPAD.P2101

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 842

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module nghịch lưu 3 pha sin PWM TPAD.P2001

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 797

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo MOSFET/IGBT TPAD.P1050

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 635

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module nguồn một chiều (đối xứng DC15V) TPAD.P1001

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 758

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thí nghiệm về IGBT TPAD.P8101

Ngày đăng: 29/10/2019 - Lượt xem : 808

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015