hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Thiết bị Truyền tải và cung cấp điện

Các Thiết bị đào tạo truyền tải và cung cấp điện giúp đào tạo về nhà máy điện, trạm biến áp, các đường dây tải và các thiết bị khác được nối liền với nhau thành hệ thống làm nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối và cung cấp điện năng đến nơi cần sử dụng.

 
iuhihihohhknknkn