Thiết bị truyền tải và cung cấp điện

Module đào tạo lắp đặt đèn báo (Màu vàng) - TPAD.B5371

Ngày đăng: 24/06/2020 - Lượt xem : 552

✔️ Model: Tpautolab
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

MÔ HÌNH TỦ ĐO LƯỜNG (TỦ ĐO LƯỜNG, PHÂN PHỐI HẠ ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 894

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ MÁY CẮT (TỦ MÁY CẮT TRUNG ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 761

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ ĐO LƯỜNG (ĐO LƯỜNG ĐẦU VÀO TRẠM BIẾN ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 752

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ MÁY CẮT (TỦ MÁY CẮT HẠ ÁP ĐẦU VÀO)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 1161

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ CẤP NGUỒN

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 708

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.