hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị Cơ điện tử

Mô hình trạm robot cấp vít bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 457

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm robot cấp nắp bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 366

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm robot phân loại sản phẩm bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 679

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm bàn xoay trung tâm

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 467

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010