Thiết bị Vi xử lý, vi điều khiển

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI (LASER)

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 572

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 744

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN TỪ

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 545

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH (SIÊU ÂM)

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 801

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN TRỌNG LƯỢNG

Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem : 568

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.