Thiết bị Tự động hóa

Module nguồn một chiều TPAD.E5103

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 7

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo điều khiển và thu thập dữ liệu TPAD.A3780

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 5

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo PLC OMRON TPAD.A3304

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 6

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo PLC S7 - 1500 TPAD.A2000

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 6

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015