Thiết bị truyền tải và cung cấp điện

MÔ HÌNH TỦ ĐO LƯỜNG (TỦ ĐO LƯỜNG, PHÂN PHỐI HẠ ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 13

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ MÁY CẮT (TỦ MÁY CẮT TRUNG ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 19

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ ĐO LƯỜNG (ĐO LƯỜNG ĐẦU VÀO TRẠM BIẾN ÁP)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 26

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ MÁY CẮT (TỦ MÁY CẮT HẠ ÁP ĐẦU VÀO)

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 21

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MÔ HÌNH TỦ CẤP NGUỒN

Ngày đăng: 01/08/2019 - Lượt xem : 28

👉 Xuất xứ: Việt Nam
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
👉 Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1 :2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.