Thiết bị Máy điện và điện tử công suất

MODULE ĐIỀU CHỈNH NGHỊCH LƯU 3 PHA PWM - TPAD.P1015

Ngày đăng: 04/09/2019 - Lượt xem : 12

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐIỀU CHỈNH NGHỊCH LƯU 1 PHA PWM - TPAD.P1014

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 10

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG MỘT CHIỀU (PWM DC) - TPAD.P1013

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 8

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE CẦU CÔNG SUẤT 1 PHA (IGBT) - TPAD.P1012

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 9

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐÀO TẠO CHỈNH LƯU CẦU (3 PHA) - TPAD.P1016

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 8

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE CẦU CÔNG SUẤT 3 PHA - TPAD.P1017

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 11

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐÀO TẠO ĐI ỐT (ĐI ỐT CÔNG SUẤT) - TPAD.P3060

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 8

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐÀO TẠO THYRISTOR (THYRISTOR CÔNG SUẤT) - TPAD.P3050

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 9

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐÀO TẠO SCR/TRIAC - TPAD.P1040

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

MODULE ĐÀO TẠO MÁY BIẾN ÁP (BIẾN ÁP CÁCH LY) - TPAD.E4804

Ngày đăng: 26/08/2019 - Lượt xem : 11

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.