Thiết bị đo lường, hiển thị

Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0402

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 24

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0201

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 21

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0107

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 24

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều TPAD.I0403

Ngày đăng: 09/12/2019 - Lượt xem : 26

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo đồng hồ đo tần số TPAD.I4102

Ngày đăng: 05/12/2019 - Lượt xem : 25

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thực hành đồng hồ hiển thị trọng lượng TPAD.I6702

Ngày đăng: 23/11/2019 - Lượt xem : 24

✔️ Model: TPAD.I6702
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module thực hành đồng hồ đo tần số TPAD.I4202

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 17

✔️ Model: TPAD.I4202
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I230X

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 23

✔️ Model: TPAD.I230X
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo công suất một pha TPAD.I2101

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 20

✔️ Model: TPAD.I2101
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0303

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 23

✔️ Model: TPAD.I0303
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%