Thiết bị đo lường, hiển thị

Module thực hành đồng hồ đo hệ số công suất TPAD.I3301

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.I3301
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo tần số TPAD.I4202

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 3

✔️ Model: TPAD.I4202
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo công suất ba pha TPAD.I230X

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 3

✔️ Model: TPAD.I230X
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo công suất một pha TPAD.I2101

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 2

✔️ Model: TPAD.I2101
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0303

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.I0303
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo dòng điện xoay chiều TPAD.I0101

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 3

✔️ Model: TPAD.I0101
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo tốc độ TPAD.I5205

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.I5205
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo đa năng TPAD.I7202

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.I7202
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành biến dòng TPAD.I0506

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model:  TPAD.I0506
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đồng hồ đo dòng điện một chiều TPAD.I0401

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 3

✔️ Model: TPAD.I0401
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%