Điện thoại hỗ trợ 24/7
024.36857776

Danh mục tin tức

Tin mới nhất

Thành viên TPA tham dự đào tạo Kaizen

Cập nhật: 10/10/2018 09:22 - Lượt xem: 3

Khi Kaizen được áp dụng vào nơi làm việc TPA có nghĩa là sự cải tiến .... đã giúp hình thành nên văn hóa công ty: văn hóa ứng xử giữa lãnh đạo ...

Thành viên TPA tham dự đào tạo Kaizen

Thứ tư, Ngày 13/05/2015, 09:07

BGĐ và Trưởng/phó phòng TK ,SXLR đã tham dự khóa học về Kaizen (Đổi mới) và Giảm chi phí hiện trường tại Trung Tâm Đào Tạo Việt-Nhật (VJCC). Các thành viên TPA rất tích cực tham gia ,trao đổi,lắng nghe bài học của Chuyên gia và các thành viên trong lớp học. Khóa học đã giúp các thành viên của TPA học hỏi được nhiều kiến thức thực tiễn và mong muốn sẽ áp dụng vào cty TPA trong thời gian sớm nhất.

Các chủ đề đã được các thành viên TPA trao đổi chi tiết:

1.Giảm chi phí vô hình bằng thay đổi tư duy &ý thức&phương pháp 

2.Thay đổi quy trình xử lý lỗi & tồn đọng để triển khai nhanh hơn

3. Tăng năng lực của nhân viên để tinh gọn bộ máy

TPA đã và đang cử nhân viên của Cty tham dự các khóa học tương tự nhằm nâng cao chất lượng nhân sự của TPA cho phù hợp với mục tiêu của giai đoạn mới.