hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị thủy lực

Điều chỉnh áp suất TPAD.T2201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 83

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van an toàn TPAD.T2101

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 97

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van một chiều, áp suất mở 0.4 bar TPAD.T4001

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 92

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van khoá (ngắt) TPAD.T3901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 107

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van tiết lưu một chiều TPAD.T4401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 100

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van tiết lưu TPAD.T1901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 98

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Đồng hồ áp suất TPAD.T3401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 113

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bàn chuyên dụng cho thực hành thủy lực 2 mặt làm việc TPAD.B3401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 90

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.