hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị thủy lực

Module đào tạo đồng hồ đo tốc độ TPAD.T3405

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 100

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến lưu lượng TPAD.T4901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 93

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa tuần hoàn TPAD.T1301

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 107

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van 4/2 tác động tay TPAD.T1101

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 87

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bộ gia tải, 9 kg TPAD.T3801

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 93

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bình tích kiểu màng TPAD.T5102

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 91

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bộ phân phối dầu thủy lực TPAD.T5201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 106

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) TPAD.T3201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 95

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Xy lanh tác động kép TPAD.T3601

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 90

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực TPAD.T2001

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 85

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.