hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị thủy lực

Công tắc giới hạn hành trình trái TPAD.T2901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 110

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng TPAD.T4701

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 184

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van điện từ 4/2 TPAD.T1501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 131

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc hành trình thủy lực TPAD.T4801

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 109

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa xả TPAD.T4601

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 109

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa khóa TPAD.T4501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 102

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van chia dòng (van chia lưu lượng) TPAD.T5001

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 119

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Ống mềm, 1000 mm TPAD.T5401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 93

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Bộ nguồn thuỷ lực TPAD.T4201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 101

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Ống mềm, 600 mm TPAD.T5301

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 96

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.