Module thiết bị thủy lực

Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung TPAD.T2701

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 50

👉 Xuất xứ: Việt Nam.

👉 Vật tư: Hãng OMRON

👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Van điện từ 4/3, PT thông giữa TPAD.T1401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 51

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Cảm biến tiệm cận kiểu quang học TPAD.T2601

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 59

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính TPAD.T2501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 50

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Công tắc áp suất TPAD.T3501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 53

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Đầu nối chữ T TPAD.T3101

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 42

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Van an toàn, phụ trợ TPAD.T2301

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 42

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Động cơ thuỷ lực TPAD.T2401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 51

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc giới hạn hành trình phải TPAD.T3001

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 53

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Công tắc giới hạn hành trình trái TPAD.T2901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 46

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Vật tư: Hãng OMRON
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015