Module thiết bị phụ trợ

Module thực hành lắp đặt Wifi TPAD.B5368

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model: TPAD.B5368
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đèn báo (màu xanh) TPAD.B4133

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.B4133
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành còi báo TPAD.B5372

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model:  TPAD.B5372
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành server KNX TPAD.B5366

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model: TPAD.B5366
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành lắp đặt nguồn 1 chiều TPAD.B5340

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.B5340
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành Line Coupler TPAD.B5367

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.B5367
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành lắp đặt Logo TPAD.B5301

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.B1216
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành lắp đặt đèn chiếu sáng (đèn sợi đốt) TPAD.B5373

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model:  TPAD.B5373
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành attomat một pha ( 1 cực ) TPAD.B5322

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.B1216
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành attomat một pha ( 2 cực ) TPAD.B5271

Ngày đăng: 04/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model:  TPAD.B5271
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%