Module thiết bị phụ trợ

Module đồng hồ đo dòng xoay chiều TPAD.B5274

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 46

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:201

Module mô phỏng hệ thống tiếp địa TPAD.B1000

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 35

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo lắp đặt aptomat (1 pha 1 cực 16A) - TPAD.B8298

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 27

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo lắp đặt nút ấn (loại nút ấn không đèn màu đỏ) - TPAD.B8276

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 21

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển nhiệt độ - TPAD.B8227

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 17

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thực hành lắp đặt lò gia nhiệt TPAD.B8400

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 43

✔️ Model: TPAD.B8400
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module đào tạo lắp đặt rơle thời gian - TPAD.B8221

Ngày đăng: 15/02/2020 - Lượt xem : 23

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo lắp đặt nút ấn(loại nút ấn không đèn màu xanh ) - TPAD.B8275

Ngày đăng: 14/02/2020 - Lượt xem : 19

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thực hành lắp đặt màn hình cảm biến TPAD.B5230

Ngày đăng: 14/02/2020 - Lượt xem : 53

✔️ Model: TPAD.B5230
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành lắp đặt tai nghe gọi cửa TPAD.B5240

Ngày đăng: 14/02/2020 - Lượt xem : 45

✔️ Model:  TPAD.B5240
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%