hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module thiết bị khí nén

Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn TPAD.K6301

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 195

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất TPAD.K7501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 276

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc áp suất-điện TPAD.K7301

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 231

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc áp suất-điện, đầu ra transistor TPAD.K7401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 238

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo bộ đếm TPAD.K0401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 227

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính TPAD.K6701

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 207

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận quang TPAD.K6901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 195

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung TPAD.K6801

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 185

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc hành trình điện TPAD.K7201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 191

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.