Module thiết bị khí nén

Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất TPAD.K7501

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 11

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc áp suất-điện TPAD.K7301

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 9

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc áp suất-điện, đầu ra transistor TPAD.K7401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 10

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo bộ đếm TPAD.K0401

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 8

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính TPAD.K6701

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 8

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận quang TPAD.K6901

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 9

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung TPAD.K6801

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 8

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Công tắc hành trình điện TPAD.K7201

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 7

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo phân phối điện TPAD.K1001

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 8

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo lắp đèn báo, còi báo (Bộ hiển thị đèn còi) TPAD.K0801

Ngày đăng: 22/10/2019 - Lượt xem : 10

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.