Module thiết bị đóng cắt bảo vệ

Module nguồn xoay chiều TPAD.C0101

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C0101
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành Aptomat ba pha TPAD.C1301

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C1301
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành công tắc hành trình TPAD.C5102

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C5102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cầu chì TPAD.C6702

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C6702
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành rơ le dòng điện TPAD.C3713

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.C3713
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành đèn báo, còi báo TPAD.C7101

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model:  TPAD.C7101
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành công tắc nút ấn TPAD.C4602

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C4602
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành Rơle điện áp TPAD.C3503

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C3503
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành role thời gian TPAD.C3102

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.C3102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành role trung gian (24VDC) TPAD.C3302

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.C3302
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%