Module thiết bị đóng cắt bảo vệ

Mô hình tủ máy cắt (Tủ máy cắt hạ áp đầu vào) -TPAD.C9712

Ngày đăng: 21/12/2019 - Lượt xem : 11

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Mô hình tủ cấp nguồn - TPAD.C9711

Ngày đăng: 21/12/2019 - Lượt xem : 13

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo khởi động từ TPAD.C2611

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 25

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

MODULE ĐÀO TẠO CONTACTOR - TPAD.C2110

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 51

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.
✔️ Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp.

Module thực hành chuyển mạch -TPAD.C8010

Ngày đăng: 18/12/2019 - Lượt xem : 14

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module thực hành cầu chì TPAD.C6702

Ngày đăng: 18/12/2019 - Lượt xem : 24

✔️ Model: TPAD.C6702
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module đào tạo rơ le dòng điện TPAD.C3713

Ngày đăng: 18/12/2019 - Lượt xem : 25

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO

Module thực hành công tắc nút ấn TPAD.C4602

Ngày đăng: 18/12/2019 - Lượt xem : 26

✔️ Model: TPAD.C4602
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành khởi động từ TPAD.C2612

Ngày đăng: 18/12/2019 - Lượt xem : 21

✔️ Model: TPAD.C2612
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module đào tạo Contactor TPAD.C2101

Ngày đăng: 06/12/2019 - Lượt xem : 34

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015