Module thiết bị Cơ điện tử

Mô hình trạm robot cấp mạch bóng đèn

Ngày đăng: 13/01/2020 - Lượt xem : 10

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm Robot cộng tác kiểm tra, lưu kho sản phẩm

Ngày đăng: 10/01/2020 - Lượt xem : 11

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

​Mô hình trạm rô bốt công nghiệp lắp ráp sản phẩm

Ngày đăng: 10/01/2020 - Lượt xem : 9

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm robot cấp đế bóng đèn

Ngày đăng: 06/01/2020 - Lượt xem : 14

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Mô hình trạm robot cấp vít bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 13

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm robot cấp nắp bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 10

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm robot phân loại sản phẩm bóng đèn led

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 13

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình trạm bàn xoay trung tâm

Ngày đăng: 05/01/2020 - Lượt xem : 9

✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️Module được thiết kế và lắp ráp theo tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Sản phẩm đạt tiêu chuẩn công suất, dòng rò cao áp phù hợp với TCVN 5699-1:2010 và tiêu chuẩn IEC 60335-1:2010

Mô hình mạch khống chế các lò điện, lò sấy TPAD.M5212

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 24

✔️ Model: TPAD.M5212
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%