Module thiết bị cảm biến

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN TIỆM CẬN - TPAD.S4008

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 31

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN TỪ - TPAD.S4007

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 29

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE THỰC HÀNH CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ( BÁN DẪN) - TPAD.S4006

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 32

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biên khoảng cách (siêu âm) - TPAD.S4009

Ngày đăng: 10/12/2019 - Lượt xem : 30

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biến áp suất - TPAD.S4100

Ngày đăng: 10/12/2019 - Lượt xem : 31

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biến hồng ngoại( Thu phát) - TPAD.S4110

Ngày đăng: 10/12/2019 - Lượt xem : 30

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biến áp suất TPAD.S1102

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 23

✔️ Model: TPAD.S1102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến nhiệt độ TPAD.S0705

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 22

✔️ Model: TPAD.S0705
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến nhiệt độ TPAD.S1240

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 23

✔️ Model: TPAD.S1240
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến tốc độ TPAD.S1003

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 20

✔️ Model: TPAD.S1003
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%