Module thiết bị cảm biến

Module thực hành cảm biến áp suất TPAD.S1102

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.S1102
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến nhiệt độ TPAD.S0705

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.S0705
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến nhiệt độ TPAD.S1240

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.S1240
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến tốc độ TPAD.S1003

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.S1003
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module phần mềm mô phỏng hoạt động của các loại cảm biến Tpautolab

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module thực hành cảm biến trọng lượng TPAD.S0902

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model:  TPAD.S0902
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành cảm biến hồng ngoại TPAD.S0801

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 8

✔️ Model: TPAD.S0502
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thí nghiệm cảm biến cáp quang TPAD.S0602

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 6

✔️ Model: TPAD.S0602
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%
✔️ Nội dung thí nghiệm: Thí nghiệm cảm biến cáp quang

Module thí nghiệm cảm biến điện dung TPAD.S0502

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model: TPAD.S0502
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100% 

Module thực hành cảm biến quang (loại thu- phát) TPAD.S0403

Ngày đăng: 31/10/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model: TPAD.S0403
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Linh kiện ngoại, Việt Nam lắp ráp 
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%