Module máy điện- bộ điều khiển

Module thực hành máy biến áp (biên áp vô cấp 1 pha) TPAD.E4305

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.E4305
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module nguồn một chiều TPAD.E4402

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.E4402
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module nguồn xoay chiều TPAD.E4903

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.E4903
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module nguồn một chiều TPAD.E4502

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.E4502
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành ổn định tốc độ, momen động cơ TPAD.E8203

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.E8203
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành điều khiển tốc độ động cơ một chiều TPAD.E5705

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 7

✔️ Model: TPAD.E5705
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành máy biến áp (vô cấp) TPAD.E4305

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 5

✔️ Model: TPAD.E4305
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 3P-0.37kw) TPAD.E6104

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 3

✔️ Model:  TPAD.E6104
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành động cơ xoay chiều (động cơ 3P-0,55KW ) TPAD.E6201

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.E6201
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%

Module thực hành động cơ xoay chiều(động cơ 1pha 0.37kw ) TPAD.E6406

Ngày đăng: 02/11/2019 - Lượt xem : 4

✔️ Model: TPAD.E6406
✔️ Hãng sản xuất: TPA 
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Tình trạng thiết bị: Mới 100%