Module máy điện- bộ điều khiển

Module đào tạo biến tần TPAD.E0702

Ngày đăng: 21/12/2019 - Lượt xem : 31

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Nguồn công suất AC/DC TPAD.E5701

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 28

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo điện trở khởi động động cơ TPAD.E7012

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 31

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ nối tiếp) TPAD.E6506

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 27

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo động cơ một chiều (kích từ song song) TPAD.E6502

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 30

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module nguồn xoay chiều TPAD.E4510

Ngày đăng: 20/12/2019 - Lượt xem : 23

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo động cơ xoay chiều (động cơ cảm ứng 1 pha) TPAD.E6402

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 29

✔️ Xuất xứ: Việt Nam.
✔️ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

Module đào tạo biến tần TPAD.E0109

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 22

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo điều khiển động cơ AC SERVO TPAD.E3110

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 23

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Module đào tạo động cơ bước TPAD.E1821

Ngày đăng: 19/12/2019 - Lượt xem : 24

👉 Xuất xứ: Việt Nam.
👉 Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015