hotline-tuan
Điện thoại hỗ trợ 24/7
0989.222.333

Module điều khiển điện tử

MODULE THỰC HÀNH MỞ RỘNG ADC, DAC TPAD.R7070

Ngày đăng: 17/10/2019 - Lượt xem : 154

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE MỎE RỘNG EEPROM, RTC, LED ĐƠN 2 MÀU TPAD.R7010

Ngày đăng: 17/10/2019 - Lượt xem : 159

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE MỞ RỘNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3 PHA - TPAD.R7500

Ngày đăng: 17/10/2019 - Lượt xem : 171

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE LCD 128x64 TPAD.R7050

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 166

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE LCD 16x4 TPAD.R7040

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 163

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE THỰC HÀNH TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY BLUTOOTH - TPAD.R8060

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 157

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE LCD 16x2- TPAD.R1701

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 179

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE ĐÈN GIAO THÔNG - TPAD.R1501

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 150

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.

MODULE ĐÔNG CƠ BƯỚC - TPAD.R7600

Ngày đăng: 16/10/2019 - Lượt xem : 164

 Xuất xứ: Việt Nam
✔ Module được thiết kế và lắp ráp theo Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015.