Điện thoại hỗ trợ 24/7
024.36857776

Bộ thực hành kỹ thuật số - BE.A0006

Miêu tả:

✔️ Model: BE.A0006
✔️ Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
✔️ Nguồn cấp +5VDC
✔️ Hãng sản xuất: TPA
✔️ Xuất xứ: Việt Nam
✔️ Chất lượng mới 100%
✔️ Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Thông số chung bộ thực hành kỹ thuật số - BE.A0006

- Bộ thực hành được thiết kế thành các module rời, với cùng chuẩn kết nối. Việc này giúp ghép nối linh hoạt các thiết bị khi thực hành và dễ dàng nâng cấp sản phẩm.
- Kiểu hộp màu đen, chất liệu vỏ hộp nhôm, hai nắp hộp bằng nhựa đúc màu đen.
- Kiểu in hình chỉ dẫn: in phim trên mặt module, đảm bảo tính thẩm mĩ cũng như tuổi thọ của thiết bị.
- Chân cắm loại M2 tiêu chuẩn.

Nội dung đào tạo bộ thực hành kỹ thuật số - BE.A0006

- Làm quen, nhận dạng và xác định vị trí các linh kiện trong mạch.
- Hoạt động mạch tổng và cơ bản về bộ IC
- Chức năng Logic AND/NAND
- Chức năng Logic OR/NOR
- Các cổng OR và NOR riêng biệt
- Đáp ứng động của cổng Logic XOR/XNOR
- Hoạt động DC của một NOT và một OR
- Đặc tính chuyển đổi của một cổng Schmitt và một cổng LS TTL
- Flip-Flop loại D
- SET/RESET Flip-Flop
- Hoạt động của Flip-Flop JK tĩnh
- Hoạt động của Flip-Flop JK động
- Điều chỉnh đầu ra của một cổng 3 trạng thái
- Mức độ trigger tĩnh của một TTL và CMOS
- Đặc tính chuyển đổi động của TTL và CMOS
- Điều khiển tĩnh một bus dữ liệu
- Điều khiển động một bus dữ liệu
- Tìm hiểu nguyên lý mạch và thực hành với mạch ghép kênh MULTIPLEXER, phân kênh DEMULTIPLEXER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch BCD/DECIMAL, BCD PRIORITY
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với các mạch chuyển đổi ADC/DAC
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch 7 SEGMENT DRIVER/DISPLAY
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch PARITY CHECKER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch ASYNCHRONOUS RIPPLE COUNTER
- Tìm hiểu nguyên lý và tìm hiểu nguyên lý mạch ASYNCHRONOUS COUNTER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với thanh ghi dịch 4 BIT SHIFT REGISTER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch cộng 4 BIT ADDER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch so sánh 4 BIT COMPARATOR
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ ROM
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ RAM
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ EEPROM
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ SRAM

Thông số kỹ thuật chi tiết bộ thực hành kỹ thuật số - BE.A0006

Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1 - TPAD.Q1411


Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1
Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch AND/NAND
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch OR/NOR
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch XOR/XNOR
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch OPEN COLLECTOR

Thông số kỹ thuật  module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp +5VDC
- Chân đầu vào cấp xung
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Đầu ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính  module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 1

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 2 - TPAD.Q1412


module thí nghiệm cơ bản mạch loogic số 2
Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 2


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 2

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch JK FLIP-FLOP
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch D-TYPE FLIP-FLOP
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch SET/RESET FLIP-FLOP
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch T FLIP-FLOP FROM JK FLIP-FLOP
- Thực hành hoạt động của Flip-Flop JK tĩnh
- Thực hành hoạt động của Flip-Flop JK động

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 2

- Tiêu chuẩn
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Nguồn cấp +5VDC
- Chân đầu vào cấp xung
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Tín hiệu vào/ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 2

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 3 - TPAD.Q1413


module thí nghiệm cơ bản về mạch logic số 3
Module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 3


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 3

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch TRI-STATE OUTPUT
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch TTL/CMOS COMPARISON
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch DATA BUS CONTROL
- Thực hành mạch đọc/ghi dữ liệu

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 3

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: +5VDC, 0V~15V
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Đầu vào/ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số 3

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1 - TPAD.Q1511


Thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1
Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch dồn kênh MULTIPLEXER/ phân kênh DEMULTIPLEXER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành mạch BCD/DECIMAL, BCD PRIORITY
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch chuyển đổi ADC/DAC

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: ±5VDC
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Đầu ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 1

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2 - TPAD.Q1512


Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2
Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch 7 SEGMENT DRIVER/DISPLAY
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch PARITY CHECKER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch ASYNCHRONOUS RIPPLE COUNTER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch ASYNCHRONOUS COUNTER

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: 5VDC, 0V~ +15V
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Đầu ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm cơ bản về mạch số 1, mạch 2

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2 - TPAD.Q1611


Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2
Module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2


Nội dung đào tạo module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với thanh ghi dịch 4 BIT SHIFT REGISTER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch cộng 4 BIT ADDER
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch so sánh 4 BIT COMPARATOR

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: 5VDC
- Chân đầu vào cấp xung
- Giắc cắm tín hiệu M2
- Đầu ra hiển thị Led

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm cơ bản về mạch số 2

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử

Module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ ROM - TPAD.Q1911


Module thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ ROM
Module thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ ROM


Nội dung đào tạo module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ ROM

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ ROM

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ ROM

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: 5VDC

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ ROM

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử
- 03 Công tắc gạt 3 chân 2 vị trí giữ 
- 02 IC

Module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ RAM - - TPAD.Q1912


Module thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ RAM
Module thí nghiệm kỹ năng về bộ nhớ RAM


Nội dung đào tạo module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ RAM

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ RAM

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ RAM

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: 5VDC

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ RAM

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử
- 05 Công tắc gạt 3 chân 2 vị trí giữ 
- 09 IC

Module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM - TPAD.Q1913


Module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM
Module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM


Nội dung đào tạo module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM

- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ ROM
- Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch bộ nhớ SRAM

Thông số kỹ thuật module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: 5VDC

Danh mục vật tư chính module thí nghiệm kĩ năng về bộ nhớ EEPROM và SRAM

- 01 hộp nhôm
- 02 nắp hộp nhựa
- 01 Mạch điện tử
- 20 Công tắc gạt 3 chân 2 vị trí giữ 
- 01 EEPROM
- 01 SRAM

Để biết thêm thông tin chi tiết vềBộ thực hành kỹ thuật số  cũng như các sản phẩm khác của TPA. Những lưu ý khi bạn đang muốn chọn mua sản phẩm, bạn có thể truy cập  website:tpad.vnđể tham khảo thêm trước khi đưa ra quyết định lựa chọn cho phù hợp.


Sản phẩm tham khảo:

———————————————————————————–

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT

Nhà cung cấp Thiết bị đào tạo Chất lượng cao

Địa chỉ:  168 Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội


Chúng tôi phục vụ quý khách 24/7 kể cả thứ 7 và chủ nhật

Website: Tpad.vn

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Bộ thực hành kỹ thuật số - BE.A0006.