Điện thoại hỗ trợ 24/7
0985118289    
Slide-1
Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 2 - TPAD.Q0312

Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 2 - TPAD.Q0312

Ngày đăng: 12/12/2018 - Lượt xem : 0

📢 Tìm hiểu nguyên lý và thực hành với mạch định luật Thevenin
📢 Mạng Tee, Wye, Pi và Delta
📢 Chuyển đổi mạng Delta và Wye Networks
📢 Cơ bản về dò tìm sự cố

Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 1 - TPAD.Q0311

Module thí nghiệm các định lý về mạng DC 1 - TPAD.Q0311

Ngày đăng: 12/12/2018 - Lượt xem : 1

- Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Nguồn cấp: ±5VDC, 0 ~ ±15VDC
- Giắc cắm tín hiệu M2

Module thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC 1 - TPAD.Q0211

Module thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC 1 - TPAD.Q0211

Ngày đăng: 11/12/2018 - Lượt xem : 7

✔️ Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
✔️ Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️ Nguồn cấp: ±5VDC, 0 ~ ±15VDC
✔️ Giắc cắm tín hiệu M2
✔️ Led hiển thị tín hiệu
✔️ Công tắc gạt, nút ấn chọn chế độ

Module thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC 2 - TPAD.Q0212

Module thí nghiệm cơ bản về mạch điện DC 2 - TPAD.Q0212

Ngày đăng: 11/12/2018 - Lượt xem : 7

✔️Kích thước hộp: 173x169x25mm (DxRxC)
✔️Tiêu chuẩn: Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
✔️Nguồn cấp: ±5VDC, 0 ~ ±15VDC
✔️Giắc cắm tín hiệu M2
✔️Công tắc gạt chọn chế độ